Category Archives: Vrij werk

The Dutch Dykes – How to protect the land below sea level?

(Bronvermelding: Wikipedia)

De Deltawerken is een verdedigingssysteem, in Nederland, ter bescherming tegen hoogwater van de zee van met name de provincies Zeeland, zuidelijk Zuid-Holland en Noord-Brabant. Aan de Deltawerken is decennialang gebouwd. Het project werd compleet verklaard na oplevering van de Oosterscheldekering (1986), de Maeslantkering (in 1997) en na de afronding van de verhoging van alle dijken tot deltahoogte (de Harlingse Keerdam, in augustus 2010). Het oorspronkelijke plan voor het bouwen van de Deltawerken bevatte de werken in Zeeland, het zuiden van Zuid-Holland en Noord-Brabant. Dit deel van de Deltawerken, met name de Oosterscheldekering en de Maeslantkering, trekt nog steeds internationaal veel aandacht. Het is door de American Society of Civil Engineers tot een van de zeven modernewereldwonderen verklaard. 

Foto-impressie

Zeeland – Noordzeestrand

Ver van huis en haard, en beland in Zeeland-Cadzand. De Noordzee is bekend terrein, doch het strand, zon en wind is altijd weer anders. 

Ook hier, waarbij het opvalt dat het schoon is. Ook de vele aangelegde golfbrekers die de krachten van het water moeten doorstaan van de immense schepen die voorbij komen varen en de krachten van het in- en uitstromende water van de Westerschelde bij hoog en laagwater.

Cadzand Bad, de meeste westelijk puntje van Nederland. Waarbij de Westerschelde voor de deur ligt die de loper uitlegt voor de vrachtschepen van en naar Antwerpen.

Hierbij de eerste resultaten met de Nikon 24-70. Foto-album.